• ผลการตัดสินการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

       
     

    สามารถดูได้ที่นี่

    ************************************************************************************

                                                      

 โครงการจัดประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

     

รายละเอียด  Smile    

- จดหมายเชิญเข้าประกวดกองทุนฯ ครั้งที่ 6 ปี 60   Download

- ใบสมัครโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น  Download

- ใบสมัครโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น   (pooled fund)  Download

เอกสารเพิ่มเติม 

- รายละเอียดการประกวด single fund  Download 

- รายละเอียดการประกวด pooled fund  Download 

 

 

  

*********************************************************************************** 

 

                            การเสวนาพิเศษ  

  เรามีความพร้อมหรือยังกับการมีกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติภาคบังคับ ”  


   ด้วยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ “

เรามีความพร้อมหรือยังกับการมีกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติภาคบังคับ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  เวลา 8.30-12.00 น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

รายละเอียด 

- เอกสารประกอบการเสวนา 1   Download  

- เอกสารประกอบการเสวนา 2  Download  

- Update ร่าง พ.ร.บ.  กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติภาคบังคับ  Download   

 

********************************************************************************* 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม

      

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 4)

อ่านต่อ.....

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฉบับประมวล)

อ่านต่อ..... 

 

ขอเชิญสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฟรี
ค่าสมัครสมาชิก และค่าบำรุงสมาชิก ปีแรก

ใบสมัครสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือเชิญสมครสมาชิกสมาคม

แนะนำและเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคม

รายงานกิจการประจำปี

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วารสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 55

Click ดูในรูปแบบ PDF file  

Click ดูในรูปแบบ E-book

Website Hit Counters