สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ASSOCIATION OF PROVIDENT FUND (AOP)

 ข่าวประชาสัมพันธ์    

ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล ถ.สุขุมวิท ระหว่างเวลา 18.30-21.00 น.

ประกาศผลการตัดสินการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

     เมือวันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2560  ทางสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้มีงานประกาศผลการประกวดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559 โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มาเป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ ทางสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้เชิญ ท่าน ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังมากล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กองทุนบําเหน็จ บํานาญแห่งชาติ”  โดยผลการตัดสินการประกวดผลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดีเด่นในครั้งนี้ ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม...         เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560”  

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2661 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.  

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7  ตึก The Knowledge Exchange: KX ถนน กรุงธนบุรี

รายละเอียด

- จดหมายเรียนเชิญเข้าประชุม Download 


 โครงการอบรมเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฎิบัติงานกองทุน    

     ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กรรมการองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"  รุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561   ณ ห้องมรกต  ชั้น 2   โรงแรมอะริสตั้น  สุขุมวิท  24

รายละเอียด   - จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม    Download

 

ปฎิทินการอบรม
     
      ปฎิทินการอบรมประจำปี 2560


รายละเอียด

รายงานกิจการประจำปี

PDF Files  E-Books

วรสารสมาคม

PDF Files  E-Books

สมัครสมาชิกกองทุนฯ


ฟรี  ค่าสมัครสมาชิก 

และค่าบำรุงสมาชิกปีแรก

ดาวน์โหลดใบสมัคร